\ Niku Bowling | politykaprywatnosci
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Koszystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.
fb

fb
fb
fb

Polityka Prywatności dla Klientów Niku Bowling Monika Gościniak

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) dalej zwana RODO przedstawiamy poniżej politykę prywatności mającą na celu przedstawienie zasad i okoliczności przetwarzania w ramach prowadzenia przez Administratora działań marketingowych.  

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Niku Bowling Monika Gościniak  z siedzibą przy ul. Piątkowskiej 200, 61-693 Poznań, REGON: 634552059, NIP: 7831229157, reprezentowana przez Monika Gościniak

2. W jaki sposób można skontaktować się z Administratorem danych osobowych?

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw, wskazujemy kontakt michalsobczyk@nikubowling.pl z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych bądź  pisemnie na adres siedziby wskazany w punkcie 1.

3. Jaka jest podstawa przetwarzania danych osobowych?

Dane przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. z uwagi na prawnie uzasadniony interes wynikający z wiążących nas relacji z klientami.W innych przypadkach niż relacje z klientami przetwarzanie danych osobowych odbywać się może na podstawie dobrowolnej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4. W jakich celach następuje przetwarzanie danych osobowych?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach:

a. Niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO.

b. Niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO.

c. Badania poziomu satysfakcji Klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i ustalania jakości obsługi, a także poziomu zadowolenia klientów ze świadczonych przez nas produktów i usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

d. Ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 3.5. oferowania Państwu produktów i usług jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu w ramach marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO.

5. Jakie dane osobowe podlegają przetwarzaniu?

Zbieramy wyłącznie dane osobowe, takie jak: Imię i Nazwisko, e-mail, telefon, wiek, stanowisko zawodowe, płeć, nazwa firmy, adres, NIP, PESEL, REGON

6. Jakie prawa przysługują Państwu wobec danych osobowych?

Przysługuje Państwu prawo do:

a. dostępu do danych,

b. sprostowania i uzupełniania danych

c. prawo żądania usunięcia danych w przypadku gdy:

- dane są już zbędne do celów, w których zostały zebrane,

- zgoda na przetwarzanie danych została cofnięta i nie ma podstawy prawnej do dalszego przetwarzania

- w przypadku wniesienia sprzeciwu przetwarzania danych i nie występują nadrzędne interesy uzasadniające przetwarzanie,

- gdy dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

- gdy dane należy usunąć aby wywiązać się z obowiązków prawnych nałożonych prawem polskim lub prawem Unii Europejskiej

- gdy dane są zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego

d. prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

e. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w prawnie uzasadnionym interesie np. w celu marketingowym.

f. prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7.  Jaki jest okres przechowywania danych?

a. W przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, informujemy, że będą one przetwarzane  przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;

b. Dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przetwarzamy do momentu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.

8. Komu udostępniane są dane osobowe?

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostepnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje państwowe i urzędy upoważnione z mocy prawa.

9. Informacja o dobrowolności podania danych:

Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do świadczenia usług na podstawie zawartych umów/proform, zleceń / zamówień /przygotowywania oferty i  zawarcia umowy na świadczenie innych usług Administratora.

10. Przekazywanie danych do państw trzecich

Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. takich, które mają siedzibę poza obszarem EOG lub Szwajcarii i wg Komisji Europejskiej nie spełniają wymogów wystarczającej ochrony danych.

11. Automatyzowane podejmowanie decyzji

Podane przez Państwa dane osobowe będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie danych osobowych przetwarzanych w ramach programu www.freshmail.com, www.serwersms.pl(przy pomocy profilowania), a konsekwencją takiego przetwarzania będzie możliwość określenia Państwa osobistych preferencji i zachowań konsumenckich na podstawie Państwa danych osobowych i historii Państwa korzystania z usług Niku Bowling. Profilowanie wykorzystywane będzie na potrzeby przygotowania oraz zaprezentowania Państwu indywidualnej dopasowanej oferty marketingowej.

 

 

Pozdrawiamy Niku Bowling

PARTNERZY: